Læringsrum

Rum for Læring

 Artikel fra "Folkeskolen" Det mobile klasseværelse vækker begejstring  VI...

Fremtidens skole har færre stole

Fremtidens skole har færre stole Forskellige læringsstile stiller nye krav til...

Vejen til et bedre læringsrum i skolen

Partnerskaber mellem skoler, producenter af møbler og universiteter kan skabe...

Vi skaber læringsrum, som bidrager til alle skoleelevers motivation for at lære

 

Læringsrum

Indret f.eks. i læringszoner

Grafisk udtryk

Bring verdens mangfoldighed ind i skolen

læringsrum

Akustik

Skab trivsel med den rette akustik

Learnometer

Læringsmiljø og arbejdsmiljø

Læringszoner

Læringsrum og læringszoner understøtter skolers pædagogik og dermed elevers læring og trivsel.

Vi skelner mellem tre zoner i vores egne læringsrum. Titlerne på zonerne er valgt, fordi børn forstår dem:

STILLEZONE. Er god til individuel træning og fordybelse. De fleste mennesker trives med selvstændigt arbejde i korte eller længere perioder.

GRUPPEZONE. Er god til gruppearbejde og projektarbejde, hvor eleverne lærer at samarbejde og skaber noget i fællesskab med en eller flere kammerater. Det er afgørende for elevernes processer og produkter, at de lærer at fungere i et arbejdsfællesskab.

ALLEZONE. Er god til formidling fra underviseren eller fra børnene selv. Allezonen giver samhørighed og bidrager til fællesskabet, Der er klar evidens for, at børn lærer mere, hvis de trives med deres kammerater/ lærere/pædagoger. Langt de fleste læringsforløb starter i Allezonen, hvor underviserne har god øjenkontakt med børnene.

 

Find jeres egen model

Læringsrummet bør indrettes således, at det er tydeligt for eleverne, hvordan og hvor de skal arbejde. 

I vores bud på et inkluderende læringsrum kan alle elever finde ro til den vigtige fordybelse, og der er tilmed god plads til bevægelse og fysisk aktivitet i elevernes nærmiljø. 

Vi bruger nudging, så eleverne får lyst til at træffe gode beslutninger. Potentialet i nudging er stort.. 

Environment for Learning giver skoler rum og plads til at udvikle den bedste indretning af læringsrummet, til gavn for alle elevers trivsel og læring. 

Fleksible løsninger er vigtige, fordi behovet blandt eleverne skifter dagen igennem. Forskellige skoleaktiviteter kræver et multifunktionelt læringsrum, til f.eks. oplæg og efterfølgende individuel fordybelse, par-arbejde og projektarbejde i grupper. Et læringsrum med fokus på æstetik og læringszoner giver eleverne lyst til at være i lokalerne. Hvis den enkelte skole samtidig skaber sammenhæng mellem pædagogik og indretning, så øger det elevernes læring og trivsel.

VI STØTTER

lyddæmpning

og om DIF & DGI fælles vision

elevopbevaring
elevopbevaring

KONTAKT

Lars Engeborg
29 39 82 72

lars@envfl.com du har, så er det også ok.

Amanda Engeborg

42 40 11 12

amanda@silkeborgpolstring.dk