Læringsrum

Fremtidens skole har færre stole

Fremtidens skole har færre stole Forskellige læringsstile stiller nye krav til...

Vejen til et bedre læringsrum i skolen

Partnerskaber mellem skoler, producenter af møbler og universiteter kan skabe...

Vi skaber læringsrum, som bidrager til skoleelevers motivation for at lære

 

Skolemøbler

Indret i læringszoner

Grafisk udtryk

Bring verdens mangfoldighed ind i skolen

læringsrum

Akustik

Skab trivsel med den rette akustik

LED-lys

Justerbart, godt for miljøet og billigt

Læringszoner

Læringsrum og læringszoner understøtter skolers pædagogik og dermed elevers læring og trivsel.  Environment for Learning er specialister i indretningen af læringsrum. Vi skaber, i tæt samarbejde med skolerne, den optimale indretning, der passer til elevgruppen.

Fleksible løsninger er vigtige, fordi behovet blandt eleverne skifter dagen igennem. Forskellige skoleaktiviteter kræver et multifunktionelt læringsrum, til f.eks. oplæg og efterfølgende individuel fordybelse, par-arbejde og projektarbejde i grupper. Et læringsrum med fokus på æstetik og læringszoner giver eleverne lyst til at være i lokalerne. Hvis den enkelte skole samtidig skaber sammenhæng mellem pædagogik og indretning, så øger det elevernes læring og trivsel.

Vi skelner mellem tre zoner i vores egne læringsrum. Navnene på zonerne er valgt, fordi børn forstår dem:

1) STILLEZONE. Er god til individuel træning og fordybelse. De fleste mennesker trives med selvstændigt arbejde i korte eller længere perioder.

2) GRUPPEZONE. Er god til gruppearbejde og projektarbejde, hvor eleverne lærer at samarbejde og skaber noget i fællesskab med en eller flere kammerater. Det er afgørende for elevernes processer og produkter, at de lærer at fungere i et arbejdsfællesskab.

3) ALLEZONE. Er god til formidling fra underviseren eller fra børnene selv. Allezonen giver samhørighed og bidrager til fællesskabet, Der er klar evidens for, at børn lærer mere, hvis de trives med deres kammerater/ lærere/pædagoger. Langt de fleste læringsforløb starter i Allezonen, hvor underviserne har god øjenkontakt med børnene.

 

Vi ved hvordan I som skole får succes

Læringsrummet bør indrettes således, at det er tydeligt for eleverne hvordan og hvor de skal arbejde. 

Der finder et samspil sted mellem det fysiske rammer og de læringsaktiviteter eleverne involveres i. Læringsrummet skal være fleksibelt både i undervisningslokaler, i rekreative arealer, i værksteder og i faglokaler. 

 

I vores bud på et inkluderende læringsrum kan alle elever finde ro til den vigtige fordybelse, og der er tilmed god plads til bevægelse og fysisk aktivitet i elevernes nærmiljø. På baggrund af den øgede frie gulvplads i vores læringsrum har vi lavet et samarbejde med A-Sport om bevægelse i elevernes nærmiljø. Kontakt os endelig for at høre nærmere.

 

Pædagogisk nudging bør benyttes, så eleverne får lyst til at træffe gode beslutninger. Potentialet i nudging er stort i skolesammenhæng. 

 

Environment for Learning giver skoler rum og plads til at udvikle den bedste indretning af læringsrummet, til gavn for alle elevers trivsel og læring.

Udviklingsprojekter

 

Har I lyst til at være med?

Vi søger lige nu skoler til udviklingsprojekter der involverer:

  • et medarbejderteam på hver skole
  • en elevgruppe
  • en forældregruppe
  • skoleinventar stillet til rådighed i 5 mdr.
  • understøttelse af lærer/pædagogteamet og opstart af en lokal skolestrategi for det fysiske læringsrum på den enkelte skole

Bliv en del af vores første skoleudviklingsprojekter i 2020. I får mulighed for at udvikle jeres læringsrum og vi bliver klogere på jeres ønsker til fremtidens læringsrum.

Skriv eller ring til os og hør nærmere om projektet.

Pris 27.000 kr. + moms inklusiv levering af møbler og hjælp til opstart, videooptagelse og evaluering.

Nyheder

Fremtidens skole har færre stole

Fremtidens skole har færre stole Forskellige læringsstile stiller nye krav til skolens rum – ikke mindst til inventaret. I mange tilfælde passer den klassiske kombination af stol og bord ikke til nutidens undervisningsformer. Den udfordring har arkitekterne fra...

Vejen til et bedre læringsrum i skolen

Partnerskaber mellem skoler, producenter af møbler og universiteter kan skabe det bedste læringsrum til glæde for elevers læring og trivsel Af: Lars Engeborg, Environment for Learning   Fra passiv og stillesiddende undervisning til aktiv og involverende Rundt om...

lyddæmpning

      Rethinking learning spaces

Lad Environment for Learning løse jeres akustiske udfordringer

Akustik spiller en stor rolle på skoler og når den er optimal, så trives elever og ansatte bedre.

Environment for Learning producerer akustikprodukter med de bedste egenskaber. I kan selv montere eller lade os gøre det.

Akustikken er mest udfordret i større rum med hårde overflader, såsom undervisningslokaler med f.eks. linoleumsgulv og bare vægge, i åbne kontorlandskaber eller i private boliger med højt til loftet.

Environment for Learning leverer også dekorative akustikbilleder med print. Vælg mellem flere millioner motiver frit tilgængel eller lav jeres egne designs. Vi hjælper med opsætning.

Vores akustikprodukter har en kerne af tæt stenuld, som sikrer en høj grad af effektivitet og allergivenlighed.

Vi støtter op om

lyddæmpning

og om DIF & DGI fælles vision

elevopbevaring
elevopbevaring

KONTAKT

Lars Engeborg
29 39 82 72

lars@envfl.com du har, så er det også ok.

Joan Westergaard

44 10 52 51

joan@envfl.com