Læring

 

Vi ser “Det 21. århundredes kompetencer” som afgørende for børns succes på fremtidens arbejdsmarked og som en af baserne for det gode liv.

Det handler om:

  • kollaboration
  • problemløsning
  • videnskonstruktion
  • kommunikation
  • selvevaluering
  • it

Disruption, digitalisering og robotteknologi
Det forventes, at op mod 2/3 af de jobs, skoleelever skal bestride i fremtiden, ikke eksisterer lige nu. Udviklingen af nye produkter og services sker meget hurtigt, og en del af dem undergraver eller nedbryder eksisterende branchers forretningsmodeller. Det betyder, at børn, som har styr på det 21. århundredes kompetencer, kommer til at stå stærkere.

Det er ikke en let opgave at uddanne børn til fremtiden, men det er en spændende opgave.

Vi skaber innovative læringsrum, som styrker de kreative processer i skolen.

 

Hvad kendetegner fleksible læringsrum?

– de kan designes, så de passer til de enkelte læringsaktiviteter

– de giver mulighed for bevægelse i undervisningen

– de giver større variation i forhold til gruppedannelse

– de opbygger børnenes sociale kompetencer

– de understøtter børnenes læring

– de gør integrationen af teknologi lettere i undervisningen

21. Century learning

Vi ser “Det 21. århundredes kompetencer” som pejlemærker for nutidens og fremtidens skole

Læringszoner

Skoler definerer læringszoner. Det giver mening at definere læringsrum ud fra de pædagogiske strategier og principper, som den enkelte skole bygger på.

Her er nogle bud på læringszoner, som kan etableres i den enkelte klasse eller på tværs af elevgrupper:

Stillezone – Eleverne arbejder alene og stille
Gruppezone – Eleverne arbejder sammen i grupper
Allezone – Elevgruppen er samlet i en enhed

– eller populært sagt – zoner, hvor elever arbejder alene, arbejder flere eller alle sammen i en enhed.

Der er fordele for elever, ansatte og ledelse, når læringsrummene indrettes i zoner. Book et møde med os, så finder vi sammen den bedste løsning til jeres skole.

Vi har samlet data fra 12 elevprojekter, og der er tale om meget positive tilbagemeldinger

Ella Jørgensen fra VIA University College i Aarhus har udviklet en fleksibel måde at indrette elevernes nærmiljø på, som ansporer til at bruge forskellige opstillinger til forskellige læringsaktiviteter. Bordene er udviklet, så de kan holde til skolebrug. Vi anbefaler meget denne indretning til de ældste på mellemtrinnet, udskolingen og til voksne. Systemet er let at indføre i hverdagen. Underviserne kan lave forandringerne i deres tempo og den traditionelle indretning er stadigvæk til stede.

Eleverne får stor indflydelse på undervisningens form og det er en stor motivationsfaktor. Eleverne er, efter introduktionen, dygtige sammen med underviseren til at vælge den rigtige opstilling.

Rum for læring

Er I klar til næste skridt?

Inspiration fra Stephen Heppell

Vi er inspireret af professor Stephen Heppell, Bournemouth University. Indretningen af læringsrummet er ikke kun et dansk anliggende, og vi lader os løbende inspirere af globale tendenser.

Stephen er en kapacitet, og han han sat sit tydelige præg på vores møbler.

Se Stephens seneste skoleprojekt i Indien:

Vi er optaget af at producere møbler, som bidrager til, at alle børn føler sig som en del af fællesskabet. “Roomy” er et godt eksempel på et sådan møbel.  “Roomy” gør udfordrede elever i stand til at blive i læringsrummet sammen med kammeraterne. Kontakt os og hør mere om “Roomy” og andre inklusionsmøbler.

Inklusion

Hvad er et godt læringsrum?

Kan arkitektur skabe bedre læring? I udsendelsen fra Asterisk TV kan du møde lektor Malou Juelskjær fra Aarhus Universitet og arkitekt Dorte Mandrup, der begge er involveret i ombygningsprojekter af skoler.
Et godt læringsrum giver eleverne plads og mulighed for at vælge forskellige måder at sidde, ligge og stå. Der er evidens for, at børn har godt af at skifte arbejdsstillinger løbende.

Børn er forskellige, så derfor skal læringsrum være alsidige. De kan med fordel inddeles i zoner, der giver mulighed for forskellige arbejdsmetoder.

Pædagogik og relationer er vigtige, og arkitektur og skoleinventar kan fremme eller hæmme børns læring.

Læs mere i ‘Folkeskolens Læringsrum’ udarbejdet af arkitekt ph.d. Winie Ricken

Inspiration

Ken Robinson

Carol Dweck

James Nottingham

VI STØTTER

lyddæmpning

og om DIF & DGI fælles vision

elevopbevaring
elevopbevaring

KONTAKT

Lars Engeborg
29 39 82 72

lars@envfl.com du har, så er det også ok.

Amanda Engeborg

42 40 11 12

amanda@silkeborgpolstring.dk